Skutočný zmysel mojej práce nachádzam v spokojnosti operovaných pacientov.

ŽIVOTOPIS

 

doc. MUDr. Martin Boháč, PhD., MPH, MHA, FEBOPRAS je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde tiež atestoval. Pôsobí ako plastický chirurg na Klinike plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, v rámci Univerzitnej nemocnice Bratislava- Ružinov. Ďalšie praktické skúsenosti získava a využíva na súkromných klinikách v Bratislave, Prahe a vo Viedni.

 

ODBORNÁ ČINNOSŤ

 

Vo svojej praxi sa zaoberá celou škálou výkonov plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie. V poslednom období, v rámci Višegrádskeho projektu New Mamma (v preklade nový prsník), sa zaoberá tiež rekonštrukciami prsníka po rakovine.

Ako jeden z prvých vo svojom odbore, sa začal zaoberať výskumom dospelých kmeňových buniek z tukového tkaniva a ich klinickou aplikáciou v plastickej chirurgii s využitím najnovšej 3D pred- a pooperačnej analýzy.

Je členom tímu odborníkov z Ústavu experimentálnej onkológie SAV a LF UK, ktorí sa venujú výskumu a využitiu dospelých kmeňových buniek v tkanivovom inžinierstve a v regeneratívnej medicíne.

Martin Boháč je pedagógom na Lekárskej fakulte UK, riešiteľom a spoluriešiteľom niekoľkých grantov APVV, VEGA, UK BA a niekoľkých klinických štúdií.

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

 

Výsledky svojej práce prezentuje na národných a medzinárodných odborných fórach a publikuje v odborných (pozri tu) i laických časopisoch (pozri nižšie). V roku 2015 napísal, a za podpory spoločnosti AVON a Ligy proti rakovine, vydal monografiu „Nový prsník“. Jej cieľom je prezentovať pacientkam po rakovine prsníka opäť plnohodnotný život, ktorý prináša rekonštrukcia prsníka.

 

KURZY A CERTIFIKÁTY

Absolvoval niekoľko zahraničných štúdijných pobytov na klinikách, a to na: Taiwane, USA, Švajčiarsku, Nemecku, Rakúsku a v Čechách. V roku 2014 sa zúčastnil humanitárnej misie ISAPS LEAP v Jordánsku.

Ako jeden z troch slovenských úspešných absolventov prestížnej európskej atestačnej skúšky z plastickej chirurgie získal titul FEBOPRAS (Fellow of European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery).

Úspešne absolvoval magisterské štúdium Administrácia vo verejnom zdravotníctve na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, a tým získal titul MHA (Master of Health Administration).

V roku 2016 sa stal, po vymenovaní na Ministerstve spravodlivosti SR, súdnym znalcom v odbore plastická chirurgia.

V tomto rýchlo rozvíjajúcom sa odbore pravidelne absolvuje množstvo workshopov, kurzov a medzinárodných kongresov, doložené okrem iného certifikátmi:

powered by Estheticon.sk
Viac informácií o mne

 • Certifikát v tvárovej chirurgii (Endotine)
 • Certifikát v estetickej a funkčnej chirurgii nosa (prof. Gubisch)
 • Certifikát v chirurgii faceliftov technikou SMAS a Short Scar (Dr. Verpaelle, Dr. Tonnard)
 • Certifikát v modelovaní tela (Central European Advanced Course- Body Contouring)
 • Certifikát pre 3D Liposukciu (prof. Turkof)
 • Certifikát v lipotransfére do oblasti tváre, prsníkov, zadku a rúk (ISAPS- Fat Transfer)
 • Certifikát v estetickej chirurgii prsníkov (Dr. Hammond)
 • Certifikát v rekonštrukčnej chirurgii prsníkov (prof. Wei)
 • Certifikát v estetickej chirurgii zväčšenia prsníkov – augmentácii (Dr. Per Heden)
 • Certifikát pre aplikáciu výplňových materiálov (Allergan -Medical aesthetics)
 • Certifikát pre aplikáciám botulotoxín typu A (Botox, Dysport)

ČLENSTVO V ODBORNÝCH ORGANIZÁCIÁCH

Je členom národných a medzinárodných organizácií:

 • Slovenská lekárska spločnosť (SLS)
 • Slovenská spoločnosť pre liečbu rán (SSPLR)
 • Slovenská spoločnosť plastickej a estetickej chirurgie (SSPECH)
 • Slovenská spoločnosť pre regeneratívnu medicínu (SSRM)
 • International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic surgery (IPRAS)
 • European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (ESPRAS)
 • International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS)
 • European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (EBOPRAS)

OSTATNÉ

V roku 2012 založil Občianske združenie MAMMA FEMININA (z latinského prekladu ženský prsník), ktoré sa zaoberá predovšetkým osvetou v oblasti rekonštrukcie prsníka u pacientok po prekonaní rakoviny.

Zákroky

 

Vyberte si zákrok o ktorý máte záujem z nasledovných sekcií.

Pokiaľ sa tam daný zákrok nenachádza prosím zašlite vyplnený kontaktný formulár.

PARTNERI

a
10

Rokov praxe

36

Certifikátov a Workshopov

43

Druhov zákrokov

PROJEKTY

Oboznámte sa s mojimi dobrovoľnými projektami pre tretí sektor.

Oboznámte sa s mojimi komerčnými projektami.

JPEG-2_v2

Konzultácie na estetické zákroky

Medissimo

Tematínska 5/A

851 05 Bratislava

martin@bohac.sk

+ 421 948 883 883

Konzultácie na rekonštrukčné zákroky

Centrum chirurgie prsníka

Klenová 1

833 10 Bratislava

 

 

 

 

 

KONTAKTUJTE MA

Všetky polia je povinné vyplniť.