Prsia #2

 • Before-29
  After-29
  Predtým 29 Potom

Zdvihnutie prsníkov  (Modelácia prsníkov, Mastopexia)

 • Before-29B
  After-29B
  Predtým 29B Potom

Zdvihnutie prsníkov  (Modelácia prsníkov, Mastopexia)

 • Before-26
  After-26
  Predtým 26 Potom

Zdvihnutie a zväčšenie prsníkov implantátmi (Modelácia prsníkov s augmentáciou)

 • Before-27
  After-27
  Before 27 After

Zdvihnutie a zväčšenie prsníkov implantátmi (Modelácia prsníkov s augmentáciou)

 • Before-28
  After-28
  Before 28 After

Zdvihnutie a zväčšenie prsníkov implantátmi (Modelácia prsníkov s augmentáciou)

 • Before-6
  After-6
  Before 6 After

Zdvihnutie a zväčšenie prsníkov implantátmi (Modelácia prsníkov s augmentáciou)

 • Before-7
  After-7
  Before 7 After

Zdvihnutie a zväčšenie prsníkov implantátmi (Modelácia prsníkov s augmentáciou)

 • Before-48
  After-48
  Before 48 After

Zdvihnutie a zväčšenie prsníkov implantátmi (Modelácia prsníkov s augmentáciou)

 • Before-15
  After-15
  Before 15 After

Zväčšenie prsníkov implantátmi (Augmentácia prsníkov )

 • Before-45
  After-45
  Before 45 After

Zväčšenie prsníkov implantátmi (Augmentácia prsníkov )